Regulamin serwisu

Regulamin serwisu i pozostałe regulacje

Regulamin użytkowania serwisu

  1. Regulamin użytkowania serwisu (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu RabatyForex.pl, zwanego dalej „Serwisem” oraz definiuje prawa i obowiązki Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną całość wraz z Polityką prywatności.
  3. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem RabatyForex.pl wraz z podstronami i stronami znajdującymi się na subdomenach adresu głównego, stanowiącego agregat treści informacyjnych i promocyjnych podmiotów zewnętrznych.
  4. „Użytkownik” to każda osoba, odwiedzająca witryny Serwisu, która w ramach świadczonych usług uzyskuje dostęp do treści (informacje, opisy) zamieszczonych w Serwisie, wyrażania opinii.
  5. Właścicielem i wydawcą Serwisu jest OnTrade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. św. Filipa 23/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000383806, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342779923, REGON: 241913018.
  6. Celem Serwisu jest informowanie Użytkowników o specjalnych rabatach i promocjach, oferowanych przez podmioty obecne na rynku inwestycyjnym, w szczególności rynku forex.
  7. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w trakcie jej trwania dokona czynności sprecyzowanej na dedykowanej podstronie Promocji.
  8. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Serwisu.
  9. Wszelkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  10. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności

Handel na rynku walutowym niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Wysoka dźwignia może działać zarówno na jego korzyść, jak i niekorzyść. Przed podjęciem decyzji o handlu walutami inwestor powinien starannie rozważyć swoje cele, doświadczenie i poziom ryzyka. Istnieje możliwość straty części lub całego zainwestowanego kapitału początkowego. Dlatego też nie powinno inwestować się pieniędzy, na których stratę nie można sobie pozwolić. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z handlem walutami i w razie wątpliwości starać się poszukać pomocy u niezależnego doradcy finansowego.

Istnieje także ryzyko związane z używaniem opartego o internet systemu wykonywania transakcji, łącznie z awarią sprzętu, oprogramowania i połączenia internetowego. Żaden z brokerów nie kontroluje mocy sygnału, konfiguracji Państwa sprzętu lub niezawodności jego połączeń, nie mogą być odpowiedzialni za awarie w komunikacji, zniekształcenia lub opóźnienia w czasie handlu przez internet. Brokerzy posiadają systemy archiwizowania i plany awaryjne w celu zminimalizowania możliwości awarii systemu po ich stronie.

Platforma handlowa zapewnia wyrafinowany sposób wprowadzania zleceń oraz śledzenia tychże zleceń. Brokerzy znajdujący się na naszej stronie dokładają wszelkich starań, aby Państwa zlecenia zostały wykonane po żądanych cenach. Handel on-line, bez względu na jego wygodę i skuteczność, niekoniecznie zmniejsza ryzyko związane z handlem walutami. Wszystkie notowania i transakcje są przedmiotem warunków i postanowień zawartych w umowie z klientem.

Rabaty Forex nie jest domem maklerskim i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nie prowadzi doradztwa finansowego, nie wydaje rekomendacji, nie przyjmuje zleceń ani wpłat klientów, nie pośredniczy też w ich realizacji, nie wykonuje też żadnych innych czynności wymagających posiadania specjalnych licencji. Rabaty Forex nie jest też pośrednikiem ani agentem firmy inwestycyjnej. Serwis Rabaty Forex nie jest stroną umowy – Klienci podpisują umowę bezpośrednio z wybranym brokerem. Rabaty Forex nie ponosi też odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji, analiz, komentarzy zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Są to jedynie poglądy wyrażone przez twórców serwisu, osoby i firmy współpracujące.

Inwestorzy otwierający rachunki inwestycyjne powinni być świadomi ryzyka jakie wiąże się z inwestowaniem środków na rynku walutowym. Otwierając rachunek inwestycyjny klient potwierdza, iż zaznajomił się z treścią niniejszego serwisu i posiada wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania samodzielnych inwestycji.